DOWNLOAD SÁCH CỜ TƯỚNG TÀN CUỘC

1. Các thế chiếu tướng
http://cotuong.biz/download/tan/Cac the chieu tuong – ENGLISH – pdf.rar

2. Tàn cuộc chốt
http://cotuong.biz/download/tan/Co tan chot – chm.rar

3. Tàn cuộc mã
http://cotuong.biz/download/tan/Co tan ma – chm.rar

4. Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ
http://cotuong.biz/download/tan/Co tan nghe thuat va co the giang ho – tap1 – pdf.rar
http://cotuong.biz/download/tan/Co tan nghe thuat va co the giang ho – tap2 – pdf.rar

5. Cờ tướng tàn cuộc chốt
http://cotuong.biz/download/tan/Co Tuong Tan Cuoc – Chot – chm.rar

6. Cờ tướng tàn cuộc chốt
http://cotuong.biz/download/tan/Co tuong tan cuoc – chot – html.rar

7. Cờ tướng tàn cuộc của bạn nguoi.phung.su@gmail.com soạn lại
http://cotuong.biz/download/tan/Co tuong tan cuoc – pdf.rar

8. Phương pháp sát chiêu
http://cotuong.biz/download/tan/Phuong phap sat chieu – pdf.rar

9. Sát chiêu thực dụng
http://cotuong.biz/download/tan/Sat chieu thuc dung – pdf.rar

10. Tuyệt thế sát vương
http://cotuong.biz/download/tan/Tuyet The sat Vuong – ccw.rar

Trương Văn Hùng

(từ khóa CỜ TƯỚNG TÀN CUỘC, TÀN CUỘC CỜ TƯỚNG)

Phản hồi đã bị đóng.