Cách chơi cờ tướng

 

Download sách cờ thế

16/07/2015

1. 6 tài liệu luyện cờ thế của Vũ Thiện Bảo
http://cotuong.biz/download/the/6 tai lieu co the cua Vu Thien Bao – pdf.rar

2. 10 thế pháo chốt thắng sĩ tượng bền – Ngô Đức Khải
http://cotuong.biz/download/the/10 the phao chot thang si tuong ben – chm.rar

3. 11 thế đơn xe thắng sĩ tượng bền – Ngô Đức Khải
http://cotuong.biz/download/the/11 the – don xa thang si tuong ben – chm.rar

4. 111 ván cờ thế hay
http://cotuong.biz/download/the/111 van co the hay – ccw.rar

5. Bách cục tượng kỳ – 2 tài liệu
http://cotuong.biz/download/the/Bach cuc tuong ky – pdf.rar

6. Bí quyết các thế cờ giang hồ
http://cotuong.biz/download/the/Bi quyet cac the co giang ho – xqf.rar

7. Cờ thế toàn tập – Cuốn 01 – Ngô Đức Khải
http://cotuong.biz/download/the/Co the toan tap – chm.rar

8. Cờ thế toàn tập – tập 2 – phần đầu – Ngô Đức Khải
http://cotuong.biz/download/the/Co the toan tap-tap2-phan dau – chm.rar

9. Chuyên tập mã binh – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/the/Chuyen tap ma binh – chm.rar

10. Kỹ xảo công sát với mã chốt – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/the/Ky xao cong sat voi ma chot – chm.rar

11. Sách cờ thế – Ngô Đức Khải
http://cotuong.biz/download/the/Sach co the – pdf.rar

– – – – – – –

DOWNLOAD CÁC VÁN ĐẤU CỦA DANH THỦ


1. 166 thế Phản công mã của Hồ Vinh Hoa
http://cotuong.biz/download/the/166 the phan cong ma cua HVH – xqf.rar

2. 1400 ván cờ của các danh thủ
http://cotuong.biz/download/the/1400 Van co cua cac danh thu – ccw.rar

3. Danh thủ đối cuộc
http://cotuong.biz/download/the/Danh thu doi cuoc – ccw.rar

4. Giải hạng nhất quốc gia các năm
http://cotuong.biz/download/the/Giai hang nhat quoc gia cac nam – ccw.rar

Trương Văn Hùng

(từ khóa GIẢI THẾ CỜ TƯỚNG, THẾ CỜ TƯỚNG HAY)