Cách chơi cờ tướng

 

Download phần mềm chơi cờ tướng

16/07/2015

1. Bí quyết thực dụng trong tàn cuộc
http://cotuong.biz/download/soft/Bi Quyet thuc dung trong tan cuoc.rar

2. Chương trình cờ tướng CCBridge3 đọc được file .XQF  &  .CBL
http://cotuong.biz/download/soft/CCBridge3.rar


3. Chương trình cờ tướng CCBridge3beta4 đọc được file .XQF  &  .CBL
http://cotuong.biz/download/soft/CCBridge3beta4.rar

4. Chương trình cờ tướng CCW Setup
http://cotuong.biz/download/soft/CCW Setup.rar

5. Chương trình cờ tướng ccworld
http://cotuong.biz/download/soft/ccworld.rar

6. Chương trình cờ tướng Intella
http://cotuong.biz/download/soft/Intella.rar

7. Chương trình cờ tướng Sioki34
http://cotuong.biz/download/soft/sioki34.rar

8. Chương trình cờ tướng Sioki35
http://cotuong.biz/download/soft/sioki35.rar

9. Software .XQF Tool 1.63 đọc được file .XQF
http://cotuong.biz/download/soft/Software .XQF Tool 1.63.rar

10. Game cờ tướng HiddenLynx
http://cotuong.biz/download/soft/Game HiddenLynx.rar

11. Game cờ tướng XXFreeware2.5.XInstaller
http://cotuong.biz/download/soft/Game XXFreeware2.5.XInstaller.rar

12. Game cờ tướng Saola
http://cotuong.biz/download/soft/Saola.rar

 

Trương Văn Hùng

(từ khóa DOWNLOAD PHẦN MỀM CHƠI CỜ TƯỚNG, TẢI PHẦN MỀM CHƠI CỜ TƯỚNG)