Cách chơi cờ tướng

 

Download sách cờ tướng tàn cuộc

16/07/2015

1. Các thế chiếu tướng – tiếng Anh
http://cotuong.biz/download/tan/Cac the chieu tuong – ENGLISH – pdf.rar

2. Tàn cuộc chốt – Ngô Đức Khải
http://cotuong.biz/download/tan/Co tan chot – chm.rar


3. Cờ tàn mã – Ngô Đức Khải
http://cotuong.biz/download/tan/Co tan ma – chm.rar

4. Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ – 2 tập
http://cotuong.biz/download/tan/Co tan nghe thuat va co the giang ho – pdf.rar

5. Cờ tướng tàn cuộc – của bạn nguoi.phung.su@gmail.com soạn lại
http://cotuong.biz/download/tan/Co tuong tan cuoc – pdf.rar

6. Cờ tướng tàn cuộc chốt
http://cotuong.biz/download/tan/Co tuong tan cuoc chot – chm.rar

7. Cờ tướng tàn cuộc chốt
http://cotuong.biz/download/tan/Co tuong tan cuoc chot – html.rar

8. Chiến thuật và phương pháp sát chiêu
http://cotuong.biz/download/tan/Chien thuat va phuong phap sat chieu – pdf.rar

9. Khái niệm về chiến thuật tàn cục
http://cotuong.biz/download/tan/Khai niem ve chien thuat tan cuc – pdf.rar

10. Sát chiêu thực dụng – Đức Thuận
http://cotuong.biz/download/tan/Sat chieu thuc dung – pdf.rar

11. Tuyệt thế sát vương
http://cotuong.biz/download/tan/Tuyet The sat Vuong – ccw.rar

 

Trương Văn Hùng

(từ khóa CỜ TƯỚNG TÀN CUỘC, TÀN CUỘC CỜ TƯỚNG)