Cách chơi cờ tướng

 

Download sách cờ tướng trung cuộc

16/07/2015

1. Cờ tướng Trung cuộc
http://cotuong.biz/download/trung/Co tuong trung cuoc – chm.rar

2. Cờ tướng Trung cuộc
http://cotuong.biz/download/trung/Co tuong trung cuoc – pdf.rar

3. Chiến thuật đánh 2 tầng – Từ Gia Lượng
http://cotuong.biz/download/trung/Chien thuat danh 2 tang – pdf.rar

4. Chiến thuật thí quân – Từ Gia Lượng
http://cotuong.biz/download/trung/Chien Thuat Thi Quan – pdf.rar

5. Diệu thủ trung cuộc
http://cotuong.biz/download/trung/Dieu thu trung cuoc – xqf.rar

6. Khái niệm về chiến thuật trung cục
http://cotuong.biz/download/trung/Khai niem ve chien thuat trung cuc – pdf.rar

7. Khí tử thập tam đạo
http://cotuong.biz/download/trung/Khi tu thap tam dao – cbl.rar

8. Nguyên lý trung cuộc
http://cotuong.biz/download/trung/Nguyen ly trung cuoc – pdf.rar

9. Tượng kỳ đặc cấp đại sư Trung cuộc phi đao – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/trung/Tuong ky dac cap dai su Trung cuc phi dao – chm.rar

10. Tượng kỳ ngũ quan quân Trung cuộc – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/trung/Tuong ky ngu quan quan trung cuc – chm.rar

11. Tuyển tập trung cuộc của 5 quân cờ
http://cotuong.biz/download/trung/Tuyen Tap Trung Cuoc cua 5 quan quan co – xqf.rar

12. Thật chiến Trung cuộc giải tích
http://cotuong.biz/download/trung/That chien trung cuoc giai tich – cbl.rar

13. Trung cuộc sát pháp – tiếng Trung
http://cotuong.biz/download/trung/Trung cuc sat phap – chm.rar

14. Trung cuộc sát pháp
http://cotuong.biz/download/trung/Trung Cuoc Sat Phap – xqf.rar

 

Trương Văn Hùng

(từ khóa CỜ TƯỚNG TRUNG CUỘC, TRUNG CUỘC CỜ TƯỚNG)